Εναρξη της Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση στην πλατφόρμα Up2U ξεκίνησε! Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης παραγματοποιήθηκε στις 20 και 22 Μαρτίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η εκπαίδευση οργανώθηκε και συντονίστηκε από το ΕΜΠ και το ΕΔΕΤ. 80 εκπαιδευτικοί από 8 ελληνικά πιλοτικά σχολεία χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες όπου ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στο οικοσύστημα Up2U. Εγινε παρουσίαση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας, ενώ οι εκπαιδευόμενοι είχαν την δυνατότητα να  δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο και τα πρώτα μαθήματα στην πλατφόρμα του Up2U. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με την εκπαιδευτική τους εμπειρία σε μια πρώτη έρευνα αξιολόγησης.