ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σεμινάρια:1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο

Το εκπαιδευτικό υλικό από το site του Up2U (Αγγλικά) είναι διαθέσιμο εδώ


Υλικό 1ου Σεμιναρίου


Παρουσιάσεις: Εισαγωγή στο Up2U

Video 1ου Webinar: Link

Υλικό 2ου Σεμιναρίου


Παρουσιάσεις: Βασικές Λειτουργίες της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Up2U

Video 2ου Webinar: Link

Υλικό 3ου Σεμιναρίου


Παρουσιάσεις: OERs, Αποθετήριο Up2U, Αποθήκευση αρχείων

Video 3ου Webinar: Link

Υλικό 4ου Σεμιναρίου


Παρουσιάσεις: Δημιουργία Διαδραστικού Περιεχομένου και χρήση Εργαλείων Τηλεδιάσκεψης

Video 4ου Webinar: Link

Υλικό 5ου Σεμιναρίου


Παρουσιάσεις: Δημιουργία Πολυμεσικού Περιεχομένου

Video 5ου Webinar: Link