ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Ε.Μ.Π
Νέα κτίρια Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, 3ος Όροφος, Εργαστήριο B.3.20 Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφου, ΤΚ 157 80
mailto:up2u @ netmode.ntua.gr