ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Up2U

Το Up2University (Up2U) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε την 01/01/2017 με ορίζοντα 3ετίας, υπό την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της πολιτικής της “Opening Up Education”, η οποία ανακοινώθηκε το 2013 με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ένας από τους 18 partners που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο να γεφυρώσουν το κενό που παρατηρείται ανάμεσα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια πανευρωπαϊκά, μέσω formal και informal μεθόδων εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες για το Up2U, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: https://up2university.eu/